ROMAN MÁLEK, MBA, MSc. (*1981)
Bydliště: Chrudim / Praha
E-mail: malek@vizionar.cz
Telefon: +420 731 561 465

VZDĚLÁNÍ

2011–2018
Brno International Business School (BIBS)
MSc in Management Studies pod licencí Nottingham Trent University ukončení diplomem MSc – inženýrské studium v oblasti managementu a marketingu

2009–2012
Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská
 Executive Master of Business Administration (UK - MBA) 
ukončení: diplom MBA Nottingham Trent University

2008–2009
Liberálně konzervativní akademie CEVRO
ukončení: diplom

2006–2007
Komunitní plánování o. p. s. 
metodik komunitního plánování sociálních služeb

1997–2001
ISŠ Chrudim
Management obchodu a služeb ukončení: maturitní zkouška

PODNIKATELSKÁ ČINNOST

2020–současnost
Hospodářská a podnikatelská unie

člen předsednictva

2019–současnost
MÁLEK & PARTNERS, s. r. o.
majitel a jednatel společnosti v oblasti poradenství, asistenčních služeb, řízení projektů, veřejné správy a dotační politiky

2014–současnost
R36.cz, s. r. o. 
majitel a jednatel agentury pro reklamu, marketing, tisk, eventy a bezpečnost

2001–2014
Živnostník 
(osoba samostatně výdělečně činná) podnikání v oblasti reklamy, marketingu, poradenství a řízení projektů 
po dobu výkonu veřejné funkce pozastavena činnost

VEŘEJNÉ FUNKCE

2006–současnost
Město Chrudim
zastupitel města
od 2019 řadový zastupitel 
2015–18 neuvolněný místostarosta 
2010–12 uvolněný místostarosta
2006–10 uvolněný místostarosta zodpovědný za dotační politiku města – získání dotace 3 miliony EUR v rámci IPRM na lokalitu pod nádražím, Rekreační lesy na Podhůře. Současně odpovědný za cestovní ruch, dále pak za odbor správní, živnostenský a životního prostředí.

2006–současnost
Mikroregion Chrudimsko
od 2019 jednatel výboru svazku
2006–2019 místopředseda výboru svazku řízení mikroregionálních projektů pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, vnitřní život mikroregionu, vzdělávání a semináře.

2015–2019
Technické služby města 
Chrudim 2000, s. r. o

jednatel společnosti

2007–2013
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
člen výkonné rady

2007–2009
Východní Čechy
Sdružení měst a obcí regionu pro podporu cestovního ruchu člen rady sdružení

MÉDIA

2019–současnost
Noviny kraje
redaktor vydání Chrudimsko/Pardubicko
a Svitavsko/Ústeckoorlicko

2006–2018
Chrudimský zpravodaj
člen redakční rady

2010–2012
Remix – Regionální mix informací Národního institutu dětí a mládeže
redaktor pro Pardubický kraj

2008–2012
Turistické noviny Chrudimska -Hlinecka, zakladatel a vedoucí vydání

2002–2006
www.chrudimka.cz
zakladatel a šéfredaktor

2004–2006
www.nevladky.cz
zakladatel a šéfredaktor

2002–2004
Bulvár, Pardubice
externí redaktor

NEZISKOVÝ SEKTOR

1999–současnost
Altus, z. s.

dříve Občanské sdružení Altus
od 2007 – projektový manažer, řízení projektů, ředitel regionálního kola soutěže Školní časopis
1999–2007 zakládající člen, jednatel a ředitel kanceláře

2005–2007
Česká rada dětí a mládeže, Praha
člen představenstva

2005–2006
Koalice nevládek Pardubicka, o.s. projektový manažer (návaznost transformaci Kom. koalici NNO na Pardubicku)

2001–2005
Komunitní koalice nestátních neziskových organizací na Pardubicku, Pardubice
projektový manažer

2004–2006
Klub hurá kamarád, občanské sdružení, Pardubice
projektový manažer

2001–2003
ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov, Chrudim, specialista komunikace a manažer akcí pro veřejnost

1998–1999
Okresní rada Junáka, Chrudim
specialista pro tisk a komunikaci

1996–1999
Junák–svaz skautů a skautek ČR, středisko Chrudim, vedoucí dětského kolektivu