Důvěra nejen spojuje, ale pomáhá jít dopředu!

Hledáte kolegu do týmu?

Nabízím

Požaduji

Pojďme se společně potkat a pobavit. Nechci být obyčejný zaměstnanec, chci být váš nový spolupracovník.

Roman Málek, MBA, MSc. (*1981)

Bydliště: Chrudim/Praha
E-mail: malek@r36.cz
Tel: +420 731 561 465

Vzdělání

2021 - současnost

Podnikatelská univ erzita, IPA Slovakia, s.r.o. (Žilina)

2011–2018

Brno International Business School (BIBS)
MSc in Management Studies pod licencí Nottingham Trent University ukončení diplomem MSc – inženýrské studium v oblasti managementu a marketingu

2009–2012

Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská Executive Master of Business Administration (UK - MBA) ukončení: diplom MBA Nottingham Trent University

2008–2009

Liberálně konzervativní akademie CEVRO ukončení: diplom

2006–2007

Komunitní plánování o. p. s. metodik komunitního plánování sociálních služeb

1997–2001

ISŠ Chrudim Management obchodu a služeb ukončení: maturitní zkouška

Podnikatelská činnost

2019–současnost

MÁLEK & PARTNERS, s. r. o.
majitel a jednatel společnosti v oblasti poradenství, asistenčních služeb, řízení projektů, veřejné správy a dotační politiky

2017–současnost

Žij svůj sen, s. r. o. servisní agnetura

2014–současnost

R36.cz, s. r. o. majitel a jednatel agentury pro reklamu, marketing, tisk, eventy a bezpečnost

2020–2022

Hospodářská a podnikatelská unie
člen předsednictva

2001–2014

Živnostník (osoba samostatně výdělečně činná) podnikání v oblasti reklamy, marketingu, poradenství a řízení projektů po dobu výkonu veřejné funkce pozastavena činnost

Veřejné funkce

2006–současnost

Město Chrudim
zastupitel města od 2019 řadový zastupitel 2015–18 neuvolněný místostarosta 2010–12 uvolněný místostarosta 2006–10 uvolněný místostarosta zodpovědný za dotační politiku města – získání dotace 3 miliony EUR v rámci IPRM na lokalitu pod nádražím, Rekreační lesy na Podhůře. Současně odpovědný za cestovní ruch, dále pak za odbor správní, živnostenský a životního prostředí.

2006–současnost

Mikroregion Chrudimsko od 2019 jednatel výboru svazku 2006–2019 místopředseda výboru svazku řízení mikroregionálních projektů pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, vnitřní život mikroregionu, vzdělávání a semináře.

2015–2019

Technické služby města Chrudim 2000, s. r. o . jednatel společnosti

2007–2013

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje člen výkonné rady

2007–2009

Východní Čechy Sdružení měst a obcí regionu pro podporu cestovního ruchu člen rady sdružení

Média

2019–současnost

Noviny kraje redaktor vydání Chrudimsko/Pardubicko a Svitavsko/Ústeckoorlicko

2006–2018

Chrudimský zpravodaj člen redakční rady

2010–2012

Remix – Regionální mix informací Národního institutu dětí a mládeže redaktor pro Pardubický kraj

2008–2012

Turistické noviny Chrudimska -Hlinecka, zakladatel a vedoucí vydání

2002–2006

www.chrudimka.cz zakladatel a šéfredaktor

2004–2006

www.nevladky.cz zakladatel a šéfredaktor

2002–2004

Bulvár, Pardubice externí redaktor

Neziskový sektor

1999–současnost

Altus, z. s. dříve Občanské sdružení Altus od 2007 – projektový manažer, řízení projektů, ředitel regionálního kola soutěže Školní časopis 1999–2007 zakládající člen, jednatel a ředitel kanceláře

2005–2007

Česká rada dětí a mládeže, Praha člen představenstva

2005–2006

Koalice nevládek Pardubicka, o.s. projektový manažer (návaznost transformaci Kom. koalici NNO na Pardubicku)

2001–2005

Komunitní koalice nestátních neziskových organizací na Pardubicku, Pardubice projektový manažer

2004–2006

Klub hurá kamarád, občanské sdružení, Pardubice projektový manažer

2001–2003

ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov, Chrudim, specialista komunikace a manažer akcí pro veřejnost

1998–1999

Okresní rada Junáka, Chrudim specialista pro tisk a komunikaci

1996–1999

Junák–svaz skautů a skautek ČR, středisko Chrudim, vedoucí dětského kolektivu