Hledáte kolegu do týmu?


Mohu být váš projektový manažer

či asistent vedení společnosti


Nabízím

Požaduji

Roman Málek, MBA, MSc. (*1981)

Pojďme se společně potkat a pobavit. Nechci být obyčejný zaměstnanec, chci být váš nový spolupracovník.

Lokalizace: Praha / Pardubice / Bratislava (případně dle dohody)
E-mail: roman@spolupracovnik.cz
Tel: +420 731 561 465

Management a projekty

Zkušenosti s oblastí veřejné správy (město, mikroregion) a s prací pro poslance

Projekty

 • Spolupráce na koncepci a jednání s partnery na vybudování rekreačních lesů
 • Obnova vyhlídkové věže
 • Vybudování cyklostezky mezi obcemi
 • Marketing turistické oblasti
 • Příprava projektu Integrovaný plán rozvoje města ve výši 3 mil. EUR
   
 • Spolupodílení se na přípravě Centra alternativních energií
 • Desítky drobných projektů na území města a kraje a spolupráce s východním Slovenskem

 

Návrh softwaru a jeho implementace

V rámci digitalizace a zjednodušení agendy jsem stál u zrodu, komunikaci s programátory až po definitivní spuštění softwaru

 • EduEvidence – software pro evidenci vzdělávání
 • Pozorovatel – správa vzdělávání a analytické funkce pro účastníky školících aktivit (více jak 20.000 osob)
 • Dotační systém – elektronické podávání žádostí neziskových organizací o dotace pro město 25.000 obyvatel
 • Hlášení kulturních akcí – portál pro elektronické nahlašování a schvalování kulturních akcí ve městě na základě činnosti

 

Eventy

 • Komplexní realizace volebních kampaní
 • Organizování krajské akce pro děti a mládež s návštěvností 8000 dětí za 2 dny
 • Organizování Silvestrů na náměstí pro 800 osob
 • Stovky akcí (vzdělávací, cyklovýlety, degustace, prezentace firem pro veřejnost)

 

Média

 • Komplexní zpracování novin (od námětu až po distribuci)
 • Šéfredaktorská činnost
 • PR články

 

Spolupráce a síťování

 • Práce na přípravě a vzniku koalice neziskových organizací
 • Příprava vzniku organizace pro destinační management

 

Ekonomika

 • Spolupráce na vybraných ekonomických aktivitách

Vzdělání

2021 - 2023

Podnikatelská univerzita, IPA Slovakia, s.r.o. (Žilina)

2011 - 2018

Brno International Business School (BIBS)
MSc in Management Studies pod licencí Nottingham Trent University
ukončení diplomem MSc – inženýrské studium v oblasti managementu a marketingu

2009 - 2012

Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská Executive Master of Business Administration (UK - MBA)
ukončení: diplom MBA Nottingham Trent University

2008 - 2009

Liberálně konzervativní akademie CEVRO
ukončení: diplom

2006 - 2007

Komunitní plánování o. p. s.
metodik komunitního plánování sociálních služeb

1997 - 2001

ISŠ Chrudim
Management obchodu a služeb ukončení: maturitní zkouška

Podnikatelská činnost

2019 - současnost

MÁLEK & PARTNERS, s. r. o.
majitel a jednatel společnosti v oblasti poradenství, asistenčních služeb, řízení projektů, veřejné správy a dotační politiky

2017 - současnost

Žij svůj sen, s. r. o.
servisní agentura

2014 - současnost

R36.cz, s. r. o.
majitel a jednatel agentury pro reklamu, marketing, tisk, eventy a bezpečnost

2020 - 2022

Hospodářská a podnikatelská unie
člen předsednictva

2001 - 2014

Živnostník (osoba samostatně výdělečně činná)
podnikání v oblasti reklamy, marketingu, poradenství a řízení projektů
po dobu výkonu veřejné funkce pozastavena činnost

Veřejné funkce

2006 - současnost

Město Chrudim
zastupitel města
od 2019 řadový zastupitel
2015–18 neuvolněný místostarosta
2010–12 uvolněný místostarosta
2006–10 uvolněný místostarosta
zodpovědný za dotační politiku města – získání dotace 3 miliony EUR v rámci IPRM na lokalitu pod nádražím, Rekreační lesy na Podhůře. Současně odpovědný za cestovní ruch, dále pak za odbor správní, živnostenský a životního prostředí.

2006 - současnost

Mikroregion Chrudimsko od 2019 jednatel výboru svazku
2006–2019 místopředseda výboru svazku
řízení mikroregionálních projektů pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, vnitřní život mikroregionu, vzdělávání a semináře.

2015 - 2019

Technické služby města
Chrudim 2000, s. r. o.
jednatel společnosti

2007 - 2013

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
člen výkonné rady

2007 - 2009

Východní Čechy
Sdružení měst a obcí regionu pro podporu cestovního ruchu člen rady sdružení

Média

2023 - současnost

Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů, z.s.
člen správní rady

2019 - současnost

Noviny kraje
ext. spolupracovník

2006 - 2018

Chrudimský zpravodaj
člen redakční rady

2010 - 2012

Remix – Regionální mix informací Národního institutu dětí a mládeže
redaktor pro Pardubický kraj

2008 - 2012

Turistické noviny Chrudimska -Hlinecka,
zakladatel a vedoucí vydání

2002 - 2006

www.chrudimka.cz
zakladatel a šéfredaktor

2004 - 2006

www.nevladky.cz
zakladatel a šéfredaktor

2002 - 2004

Bulvár, Pardubice
externí redaktor

Neziskový sektor

1999 - současnost

Altus, z. s.
dříve Občanské sdružení Altus
od 2007 – projektový manažer, řízení projektů, ředitel regionálního kola soutěže Školní časopis
1999–2007 zakládající člen, jednatel a ředitel kanceláře

2005 - 2007

Česká rada dětí a mládeže, Praha
člen představenstva

2005 - 2006

Koalice nevládek Pardubicka, o.s.
projektový manažer (návaznost transformaci Kom. koalici NNO na Pardubicku)

2001 - 2005

Komunitní koalice nestátních neziskových organizací na Pardubicku, Pardubice
projektový manažer

2004 - 2006

Klub hurá kamarád, občanské sdružení, Pardubice
projektový manažer

2001 - 2003

ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov, Chrudim,
specialista komunikace a manažer akcí pro veřejnost

1998 - 1999

Okresní rada Junáka, Chrudim
specialista pro tisk a komunikaci

1996 - 1999

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Chrudim,
vedoucí dětského kolektivu

CERTIFIKÁTY A ŠKOLENÍ V OBLASTI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, MARKETINGU, MÉDIÍ A UDRŽITELNOSTI

 • Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku – 5 S (IPA Slovakia, 29.11.2023)
 • Akademie Baťa – absolventský list (Nadace Tomáše Bati, 20. 1. 2022)
 • Digisemestr – Certificate of completion (Jindřich Fáborský, 2020)
 • Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost (Národní institut pro další vzdělávání, 29. 1. 2016)
 • Koučovací přístup ve vedení lidí (Národní institut dětí a mládeže, 17. 3. 2012)
 • Jak zvládat zlost a agresivitu (Národní institut dětí a mládeže, 23. 11. 2011)
 • Základy lezení (Národní institut dětí a mládeže, 13. 5. 2011)
 • Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství (Národní institut dětí a mládeže, 29. 11. 2010)
 • Mediální výchova a medializace (Národní institut dětí a mládeže, 4. 11. 2010)
 • Timemanagement 4. generace (Národní institut dětí a mládeže, 25. 5. 2010)
 • KK – Mediální výchova a medializace (Národní institut dětí a mládeže, 25. 4. 2010)
 • KK – Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství (Národní institut dětí a mládeže, 23. 4. 2010)
 • Školská legislativa (Národní institut dětí a mládeže, 1. 10. 2010)
 • Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života (Národní síť Zdravých měst České republiky, 24. 11. 2006)
 • Školení hlavních vedoucích táborů (Duha – školící středisko, 28. 3. 2004)
 • Zdravotník zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost (Junák, 13. 9. 1997)
 • Oprávnění čekatele spolupůsobit při vedení oddílu (Okresní rada Junáka Chrudim, 10. 11. 1997)

 

CERTIFIKÁT V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 • Metodik komunitního plánování sociálních služeb (Komunitní plánování o. p. s., osvědčení o rekvalifikace podle vyhl.
  MŠMT č. 524/2004 Sb.)

 

CERTIFIKÁTY A ŠKOLENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI

 • Pracovník dohledového centra (68-003-H) – Národní ústav pro vzdělávání (zkouška: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o., 2015)
 • Strážný (68-008-E) – 2012

 

ČLENSTVÍ V KOMISÍCH A PRACOVNÍCH SKUPINÁCH

 • 2023–2024: Předseda Komise pro zahraniční vztahy a cestovní ruch města Chrudim
 • 2013–2014: Člen řídícího výboru pro přípravu IROP při Ministerstvu pro místní rozvoj
 • 2006–2014: Člen týmu krajských metodiků komunitního plánování pro region Pardubického kraje
 • 2007–2009: Člen pracovní skupiny pro zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů ve veřejné správě v České republice
 • 2006–2007: Člen Pracovní skupiny pro programování Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007–2013
 • 2006–2007: Člen pracovní skupiny Rozvoj městských a venkovských oblastí pro zpracování Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007–2013
 • 2004–2006: Komise Rady města Chrudim pro občanský sektor
 • 2001–2006: Pracovní skupina NNO a regionální rozvoj